Naprawiając błędy ekofeminizmu

O ile pozostałe systemy prześladowania (tj. rasizm, klasizm, ageism, heteroseksizm) (…) opierają się na logice dominacji, to zgodnie z logiką tradycyjnego feminizmu w logice dominacji mieszczą się również podstawowe związki pojęciowe między wszystkimi systemami ucisku. W ten sposób na poziomie pojęciowym widać, dlaczego wyplenienie seksistowskiego ucisku wymaga wyplenienia wszystkich innych form ucisku. Dzięki wyjaśnieniu tego … Czytaj dalej